• Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Kontsrüksiyon Tasarım ve Uygulama

Mita Mühendislik bünyesinde Çelik Konstrüksiyon Tasarımına yönelik hizmet, projelendirme, analiz ve güçlendirme projeleri olarak gruplara ayrılmıştır. Endüstriyel Yapılar, Sundurma ve Mezenin kat türü yapıların hem projelendirmesi hem de hesap raporları ilgili standart ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızdan sağlanmaktadır.

Uygulama kısmında ise tasarımı ve projelendirilmesi yapılan işlerin şartnamesine uygun şekilde imalat ve montajları ekiplerimiz tarafından ilgili standart ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılması iş kapsamımız dahilindedir. Bu uygulamalardan bazıları; Sundurma-Mezenin kat uygulaması-Dış Cephe kaplamaları, Galvanizli çelik imalat ve montajı ve Lazer Kesim ile büküm imalatlarıdır.

GES Çatı Analizi

Son yıllarda artan enerji maliyetleri ile birlikte güneş enerjisi santralleri (GES) yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellkle endüstriyel yapılarda kullanılan bu sistem genellikle çelik konstrüksiyon üzerinde sandwich panel veya trapez sac çatılarda uygulanmaktadır. Çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılan güneş panelleri ve bu panellerin bağlandığı aluminyum veya çelikten üretilen taşıyıcı profillerin getirdiği yükler, çatı statik hesaplarında dikkate alınmalıdır. Mevcut binalar yapılırken enerji santrali ve konstrüksiyonundan doğan yükler statik hesaplara dahil edilmediği için bu yüklerin de dikkate alındığı yeni bir hesap raporu hazırlanması, konstrüksiyon birleşim hesapları, kar yükleri, rüzgar yükleri  gibi birçok kontrolün yönetmelikler kapsamında tekrar değerlendirilmesi gerekir. Doğru bir GES yatırımı, sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının sağlanması için bu değerlendirmelerin yapılması çok önemlidir. Mita Mühendislik uzman mühendislik ekibi ile sıfırdan tasarım ve mevcut binalarda GES çatı analizi hizmeti vermektedir. 

Bina Performans Analizi

Üretim ve Lojistik sektörlerinin gelişmesiyle ülkemizde birçok organize sanayi bölgesi açılıp Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)' e uygun binalar yapılmış olsa da yapıldığı tarihteki deprem yönetmeliğine göre hesapları yapılmış birçok bina da halihazırda kullanılmaktadır. Bina performans analizi ile endüstriyel yapıların güncel deprem yönetmeliğine göre teknik değerlendirmesi yapılır. Bina performans analizinde amaç yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 esaslarına uygun olarak  tasarım depremine göre mevcut yapıda bulunan bütün yapısal elemanların alacakları hasarları tespit edip, yapı ile ilgili kontrollü hasar (can güvenliği) veya göçme bölgesi sonuçlarına ulaşmaktır. Yapılan analiz sonucunda yapının kontrollü hasar bölgesinde kalmaması (can güvenliğini sağlamaması) durumunda, güçlendirme veya yapının yıkımı seçeneklerinden biri seçilir. Güçlendirilmesine karar verilen yapının güçlendirme tasarım ve hesapları, yalnızca performans analizi sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılabilir. Mita Mühendislik uzman kadrosu ile mevcut yapılarda bina performans analizi hizmeti sunmaktadır.