• Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Raf Sistemleri

Mühendislik

Endüstriyel tesisler ve lojistik depolarda maksimum hacmi kullanmanın tek yolu endüstriyel depo raf sistemleri kurmaktır. Ağır yük palet rafları, konsol raflar, makara-bobin rafları, teleskopik raflar gibi depolanacak ürüne göre birçok çeşidi bulunan endüstriyel depo raf sistemlerinde optimum işletme ve kapasite kriterlerini göz önünde bulundurarak tasarım yapılması gerekir. Bu tasarımlarda depolanan üründen ortam şartlarına, yapısal özelliklerden kullanılacak istif makinalarına kadar birçok etken göz önünde bulundurulur.

Endüstriyel depo raf sistemlerinde verimlikik, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik yapılacak mühendislikle bire bir ilişkilidir. Özellikle palet raflarında kolon, kiriş ve diagonal elemanlar, soğuk şekillendirilmiş 1,5-3mm aralığında et kalınlığına sahip profillerden imal edilir. Konstrüktif olarak narin bir yapıya sahip çelik sistem, yapılan mühendislikle kendisinden tonlarca fazla ağırlığı taşıyabilecek şekilde tasarlanır. Mühendisler tarafından hazırlanan bilgisayar modellerinde tüm depo raf sistemi bileşenlerinin özellikleri belirlenir. Piyasada alışılagelen basit mukavemet hesaplarının aksine ürün yükleri ile TS EN 15512 ve TS EN 16681 standartlarına göre belirlenen diğer yükler ilave edilerek belirli şartlarda belirli yük kombinasyonlarında sismik (dinamik) ve statik kapasite analizleri yapılır.

Depo raf sistemlerinde tasarım kadar dikkat edilmesi gereken bir diğer konu işletmedir. Özellikle endüstriyel depolama tesislerinde ürün giriş çıkışı dolayısıyla içeride istiflemede kullanılan makinaların trafiği çok yoğundur. Bir raf bölmesinde kimi günlerde birkaç kere ürün yükleme boşaltma yapılır. Operatörler bu yoğun çalışmanın da etkisiyle raf sistemine çarpma veya sürtme yoluyla zararlar verebilmektedir. Burada önemli olan tesis genelinde uygulanmak üzere hasara sebep olan darbeyi raporlayacak, gerekirse hasarlı bölmeyi boşaltıp kullanıma kapatacak ve acilen hasarın giderilmesi için aksiyonu alacak sistemi kurmaktır. Hızlı bir şekilde müdahale edilmeyen, gözden kaçan küçük hasarlar bir zincirdeki en zayıf halka gibi düşünülmelidir. Raf sisteminin en kritik noktası hasar alan bölgedir. Küçük dahi olsa hasarlı bir raf elemanı tüm raf sisteminin yıkılmasına, can ve mal kaybı oluşmasına sebep olur.

İyi bir mühendislik, düzenli kontroller, uygun raporlama ve bakım onarım ile depo raf sistemi uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Üretim ve lojistik operasyonlarının yoğunluğu ile göz ardı edilen raf sistemlerinin riskleri iyi analiz edilmeli, kontrolleri ve bakımları aksatılmadan yapılmalıdır.

Detaylı Bilgi

Danışmanlık

Endüstriyel depo raf sistemleri satın alma süreci, depolanacak ürün özelliklerinin, depolama şartlarının, iş akışının, depo giriş-çıkışlarının, raf tipinin, kesit mukavemetlerinin, raf elemanları boya-kaplamalarının, depo binası özellikleri ve buna benzer birçok detayın göz önüne alınarak farklı firmalardan farklı ürünlerin gerek teknik gerekse mali açıdan kıyaslamalarını kapsar. Buna ilave olarak kurulum yapılacak işletmenin iş sürekliliğini sağlamak, lojistik veya üretim süreçlerini aksatmamak için raf sisteminin standartlara uygun ölçü-aralık-toleranslarda, doğru ankraj tekniği ile kurulumu ve raf sisteminin darbelere karşı koruma altına alınması gerekir. Mita Mühendislik, son kullanıcının hakkında bilgi sahibi olamayabileceği bu teknik detayların değerlendirmesi ve sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için projeden devreye alma sonuna kadar süreç danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Mita Mühendislik son kullanıcıya verilen danışmanlık hizmetinin yanı sıra yerli ve yabancı birçok raf üretici firmaya tasarım, analiz, test konularında destek sağlamaktadır. Yeni ürün tasarımları, taban plakaları, travers konnektörleri gibi birçok raf elemanı ile ilgili ar-ge çalışmaları yaparak üretici firmaların ürün geliştirmelerine katkı sunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Eğitim

“DAHA GÜVENLİ DEPO”

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) bina tipi olmayan İnşaat Mühendisliği yapıları arasında en çok hasar alan ve yıkıcı etkilere maruz kalan yapı tiplerindendir. Lojistik tedarik zincirinin en önemli unsurlarından olan EDRS’lerin bu şekilde hasar alması can ve mal kayıpları açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan mevcut endüstriyel depo ve raf sistemlerinin (EDRS) periyodik olarak kontrolü ( TS EN 15635) ve denetimi söz konusu göçmelerin ve kayıpların önüne geçilmesi için çok hayati bir gerekliliktir.

Depo bünyesinde çeşitli tehlike ve riskleri içeren faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda güvenliği tehdit eden önemli unsurlar arasında depo raf yapılarının kullanımına ve bakımına yönelik unsurlar yer almaktadır. Depo işletmelerinin uygulayacağı etkili güvenlik stratejileri ile olası riskler minimuma indirilebilecektir. Depo sahibi firmalar bu şekilde çalışanlarının ve değerli ürünlerinin zarara uğramasının önüne geçebilecektir. Bu eğitim programı üretim, imalat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yoğun bir şekilde kullanmakta olduğu endüstriyel depo raf yapılarının daha güvenli kullanımı hedefiyle bünyelerinde konuyla ilgili bir İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürü oluşturarak yürürlüğe koymalarına imkân sağlayacak bir programdır. Eğitim depo raf kullanıcısı firmanın tesislerinde yani sahada düzenlenmektedir. Bu kapsamda mevcut depo raf sistemlerinin güvenli kullanımı, bakımı, hasar tespiti ve alınması gereken önlemler ile ilgili önemli teknik bilgiler verilecektir. Bu bilgil er ışığında oluşturulacak İç Denetim Kılavuzu kullanılarak uygun periyotlar içinde depo raf sistemleri için denetim faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde depo raf sistemleri kullanıcılarının korkulu rüyası olan “raf sistemlerinin ani yıkılması” nın önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca mevcut EDRS yapılarının olası bir şiddetli deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konuları mevcut depo raf sistemleri ile ilgili üzerinde çalışılması gereken çok hayati konulardır. 

“ STANDARTLARA UYGUN RAF KURULUMU “

Raf üretici firmaların montaj ekipleri ve lojistik -depolama firmalarının raf kurulum / bakım personellerine yönelik olan bu eğitimde güvenli ve standartlara uygun depo raf sistemlerinin nasıl montaj edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Endüstriyel Depolama Raf Sistemleri (EDRS) montajı da hesabı ve kullanımı kadar önemli bir husustur. Yapılan hesap ve projelere göre kurulumu yapılırken kurulumunda uyulması gereken ; TS EN 15620 Çelik statik depolama sistemleri - Ayarlanabilir palet raf sistemleri- Çarpılma ve aralık toleransları - (EN 15620 -Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, deformations and clearances) standartına göre; TS EN 15629 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının özellikleri - (EN 15629 Steel static storage systems - Specification of storage equipment) ve diğer ilgili standartlara vardır.  İlgili depo raf sisteminin mühendislik hesabında tasarımcılar, raf sisteminde olabilecek maksimum aralık ve kaçıklıklara göre çalışır ve kapasiteleri bu verilere göre hesaplarlar. Eğer montaj da bu maksimum değerlerin dışında bir kaçıklık mevcut ise bu depo raf sistemini risk altına sokmaktadır. Raf montajcısı eğitimimizde ise ilgili standartlara uygun olarak nasıl raf montajının gerçekleşmesi gerektiği işlenmektedir.  Raf montajcı eğitimimiz de uluslararası FEM ve SEMA gibi raf standartlarını oluşturan kuruluşların eğitim içeriği kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Toyota
Otokar
Onduline
Hyundai
Hayat
Dincer
Betek
Kale
Cayirova
Borusan
Dogus
Basf
Isz
Frd
TTF
Arcelik
DHL

00

+

Mutlu Müşteri

00

+

Periyodik Kontrol ve Kapasite Analizi

00

+

Uzman Ekip