• Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Danışmanlık

Şartname

Endüstriyel depo raf sistemleri kolon, kiriş ve çapraz bağlantı profilleri gibi elemanlar Türkiye’de genel olarak roll form makinalarında soğuk şekillendirilmiş profillerden imal edilir. Raf kapasiteleri, bu üretim şekli ve bağlantılar için açılan deliklerin de dikkate alındığı TS EN 15512 ve TS EN 16681 standartları çerçevesinde bir dizi hesaplamalar neticesinde ortaya çıkar. Türkiye’de raf kapasite analizleri deprem bölgesinde olmamız dolayısıyla önem arz etmekle birlikte bu spesifik alanda mühendislik tecrübesi gerektirir. Mita Mühendislik yıllardır gerek son kullanıcıya gerekse raf üretici firmalarına sağladığı destek ve bu süreçte edindiği birikimle depo raf analizleri ve kapasite raporu hazırlanması konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır.

Süpervizörlük

Depo raf sistemleri kurulumunda dikkat edilmesi ve uzmanlık gerektiren birçok önemli nokta vardır. Endüstriyel depo raf sistemi montajı, raf sistemi elemanlarının sahaya indirilmesinden, montajı tamamlanan raf sisteminin son kontrollerinin yapılıp ürün yüklenmesi aşamasına kadar gözetim gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte mümkünse bakanlık tarafından verilen Ekipnet numarasına sahip alanında uzman inşaat veya makine mühendisleri tarafından malzeme kalitesi, proje uygunluğu, çarpılma ve aralık toleransları gibi birçok kontrolün yapılması gerekir. Bu kontroller sismik ve statik analizleri yapılmış, standartlara uygun bir raf sisteminin sadece montaj hatalarından dolayı can ve mal kaybına yol açabilecek riskleri ortadan kaldırır. Bir raf sisteminde birçok yapıya göre oldukça fazla düğüm noktası vardır. Bu düğüm noktalarının sağlıklı ve güvenli kuvvet-moment aktarabilmesi için tasarımda öngörülen toleranslara uygun kurulum yapılmış olması sağlıklı ve güvenli depo raf sistemi kullanımının ön şartıdır. Mita Mühendislik olarak alanında tecrübeli ve Ekipnet numarasına sahip inşaat - makine mühendisleri ile montaj süpervizörlüğü yaparak işletmeniz için sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenli depolar kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Ürün Geliştirme

Üretici firmalar sahadan alınan geri dönüşler, üretim süreci iyileştirmeleri ve gelişen teknolojiyle daha verimli daha güvenli ve daha ekonomik ürünler ortaya çıkarabilmek adına ürünlerinde sürekli geliştirmeler yapar. Bu geliştirmeler piyasada rekabetçi olabilmek için yapılmak zorundadır. Yapılan bu çalışmalarla mevcut ürünlerde iyileşmeyle birlikte yeni ürünler de ortaya çıkmaktadır. Tüm bu iyleştirme ve yeni ürün tasarımlarında sektörde karşılaşılan sorunlara, imalat yöntemlerine, standartlara ve mühendislik hesaplarına hakim uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapılır. Mita Mühendislik tasarım, analiz ve test konularında hem bilgisayar tarafında hem de laboratuvar tarafında üretici firmalara destek sunmaktadır. Bilgisayarda modellenen raf sistemi elemanları için bulunduğu düğüm noktasına göre hesaplanan kuvvetlerin yüklemesi yapılır ve mukavemet değerlendirmesi yapılır. Aynı zamanda bu raf sistemi elemanları için 8 adet test düzeneğinde standartlarda tariflenen şekilde testler yapılarak veriler elde edilir. Mita Mühendislik gerek bilgisayar ortamında simülasyon ve analiz konularında gerekse laboratuvar ortamında üniversite onaylı yaptığı testlerle birçok üretici firmaya ürün geliştirme süreçlerinde katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.