• Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Eğitim

PRSES Eğitimi

Eğitim İçeriği

Eğitim programı genel kapsamı itibariyle firma bünyesinde kullanılmakta olan mevcut endüstriyel depo ve raf sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik genel kontroller ile raf taşıyıcı sistemlerinin günlük operasyonlar dahilinde maruz kalabileceği olası hasarların sistematik bir biçimde tespitine yönelik kontrollerin kursiyerlere ilgili teknik standartlar (TS EN 15512, TS EN 15620, TS EN 15629, TS EN 15635, TS EN 15878) ışığında anlatılacağı bir program ve saha uygulaması olacaktır. Bu çerçevede sunulacak eğitim kapsamında yer alan ana ve alt başlıklar aşağıda verilmiştir;

Güvenli depo kullanımına yönelik kurallar

Depo kullanımına yönelik genel kontroller

Mevcut taşıyıcı sisteme ile ilgili teknik kontroller

Güvenli depo kullanımı

Ürün yerleştirme ile ilgili tavsiyeler

Paletli ürün stoklama ile ilgili tavsiyeler

Aydınlatma ile ilgili tavsiyeler

Yangın

Deprem

Depo kullanımına yönelik genel kontroller

Mevcut taşıyıcı sistem ile ilgili teknik kontroller

Genel

Hasar Kontrol Prosedürü

Kirişler

Konektör kilit teçhizatı

Kolon ayakları ve çaprazlar

Hasarlı elemanlar ile ilgili uygulanacak prosedür

Hasarlı kolon ve çapraz elemanlarında emniyetli yük taşıma kapasite düzeyinin azalması

Uyarı levhaları

Sahada depo kontrol uygulaması

Katılımcı Profili

Firma yetkililerinin gerekli ve uygun göreceği idari ve teknik personel

Belge

Program sonunda katılımcılara MİTA MÜHENDİSLİK tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Montajcı Eğitimi

Eğitim İçeriği

Genel raf sistemleri ve tipleri

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri

TS EN standart ve tabloları okunması ve değerlendirilmesi

Proje ve teknik resim okuma

Depo zemin ve saha kontrolleri

Referanslama ve teraziye alma

Montaj ön hazırlık süreçleri

Raf kurulum süreci

Raf açıklık ve kaçıklıkların ölçülmesi değerlendirilmesi

Raf sisteminin devreye alınması

Katılımcı Profili

Firma yetkililerinin gerekli ve uygun göreceği idari ve teknik personel

Belge

Program sonunda katılımcılara MİTA MÜHENDİSLİK tarafından Katılım Belgesi verilecektir.