• Türkiye'nin ilk ve tek FEM üyesi mühendislik firmasıdır.

Mühendislik Eğitimleri

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar

Teknik resmin en güçlü araçlardan biri olan Geometrik Boyutlandırma veToleranslandırma, günümüz endüstrisinde olmazsa olmaz konu başlıklarıdandır. Yurt dışında bir çok firma çok uzun yıllar önce GBT kurallarına göre resimlerini  hazırlarken, ülkemizde son 10  yıldır kullanılmaya başlamıştır. 

ASME  ve  ISO standadları bazalınarak hazırlanan eğitimlerimizi sektörde uzun yıllar görev almış mühendis eğitmenlerimiz vermektedir.

Eğitimin temel amacı, mekanik tasarım yapan ve teknik resim hazırlayan tarafların, boyutlandırma ve toleranslandırma yapılırken, üretilecek parça unsurlarının gerçek işlev ve ilişkilerini göz önüne almalarını sağlamaktır. Bunu sağlamak için kullanılan günümüz temel araçlarının başında Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GB&T) gelmektedir.  GB&T hem bir mühendislik tasarım dili, hem de üretim ve muayenelerde yol gösteren bir teknik araç olarak, doğru kullanıldığında, parçaların ekonomik ve iş görebilecek nitelikte üretilmesi kolaylaşmaktadır.

GB&T Eğitimi, başta otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere, seri üretim ve montaj yapılan tüm alanlarda, hem tasarım, üretim ve kalite kontrol birimleri arasında, hem de ana sanayi ile yan sanayiler arasında dil birliği sağlamak amacıyla, tüm dünyada yoğun biçimde kullanılmaktadır.

Çeşitli sektörel alanlardan özel hazırlanmış örneklerle birlikte, verilen eğitimin içeriğinde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:

-  Geometri Kavramı ve Montaj İçin Unsurlarda Geometrik Kontrolun Önemi

-  Mühendislik Tasarımlarında İki Boyutlu Teknik Resimlerin Önemi ve Temel Nitelikleri

-  Boyutlandırma ve Toleranslandırma İçin Temel Kural ve İpuçları

-  Geometrik Boyutlandırma ve Konum Toleranslandırmaya Duyulan İhtiyaç

-  Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırmanın Sağladığı Başlıca Avantajlar

-  Datum Tanımı ve Datum Uygulaması Örnekleri

-  Şekil Toleransları: Doğrusallık, Düzlemsellik, Dairesellik, Silindirlik

-  Durum Toleransları: Diklik, Açısallık, Paralellik

-  Profil Toleransları: Yüzey Profili, Doğru Profili

-  Salgı Toleransları: Dairesel Salgı, Toplam Salgı, Alın Salgısı (Yalpa)

-  Konum Toleranslandırma, Kompozit Toleranslandırma ve Uygulamaları

-  Eşmerkezlilik ve Simetri

-  En Fazla Malzeme Şartı / En Az Malzeme Şartı

-  Sıfır Tolerans Kavramı

Kimlerin Katılması Önerilir

Bu eğitime, özellikle mekanik parça ve komponent üretimi, montajı yapan, yedek parça üreten işletmelerde çalışan, yapısal ve mekanik tasarım mühendislerinin, teknik ressam ve konstrüktörlerin, kalıp-aparat-mastar tasarım ve imalatçılarının, CNC işleme merkezlerinde çalışan programcı ve operatörlerin, muayene ve ölçüm elemanlarının katılması yararlı görülmektedir. Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları bu eğitimin yararlı olması için ön koşuldur.

Ayrıca katılımcıların farklı birimlerden (özellikle tasarım, üretim, kalite birimlerinden) olmaları eğitimden azami yararın sağlanabilmesi açısından önemlidir. 

Eğitimde Kullanılan Standart ve Normlar

-ASME Y14.5M 2009 

-ISO8015 Temel Toleranslandırma Kuralları

-ISO1101 Geometrik Toleranslar

-ISO5459 Tanımlanmış Referanslar

-ISO5458 Konum Toleransları

-ISO3040 Konilerin Toleransları

-ISO2692 En Çok Malzeme Prensibi

-ISO10578 Tolerans Bölgesi

-ISO10579 Rijit Olmayan Parça Toleransları

-ISO1660 Profillerin Toleransları

İleri Teknik Resim

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı bölümdeki bir satırdan gelmektedir.1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı bölümdeki bir satırdan gelmektedir.1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.